Bảo hiểm ô tô bắt buộc không thuộc hình thức bảo hiểm thương mại thông thường, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của những người tham gia giao thông.

Để trả lời cho câu hỏi "bảo hiểm ô tô có bắt buộc không?", bạn hãy đọc bài viết của EZChoice - chúng tôi sẽ giải đáp chi tiết về chủ đề này để bạn có thể hiểu rõ hơn.

Người đọc bảo hiểm ô tô

Bảo hiểm ô tô bắt buộc là hình thức bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với tất cả chủ xe cơ giới khi tham gia giao thông 

Bảo hiểm ô tô bắt buộc​ là gì?

Bảo hiểm ô tô bắt buộc hay bảo hiểm TNDS bắt buộc, là mức độ bảo hiểm cơ bản nhất, bắt buộc người sở hữu ô tô phải tham gia theo quy định pháp luật.

Khi chủ xe gây tai nạn, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường các khoản phí cho những thiệt hại về người và tài sản cho bên thứ 3 (người bị tai nạn) theo quy định của từng đơn vị bảo hiểm.

 • Số tiền bảo hiểm về Người: 150.000.000 đồng/người/vụ.

 • Số tiền bảo hiểm về Tài sản: 100.000.000 đồng/vụ.

Ngoài ra, chủ xe ô tô nên mua thêm bảo hiểm TNDS tự nguyện để tăng hạn mức bồi thường khi xe gây tai nạn nhưng vượt quá phạm vi chi trả của bảo hiểm TNDS bắt buộc. Tìm hiểu thêm bảo hiểm tự nguyện với các thông tin chi tiết và chính xác tại đây.

Lưu ý: với cả hai loại bảo hiểm kể trên, chủ xe cơ giới không phải là đối tượng được bồi thường bảo hiểm.

Ví dụ: chủ xe Mercedes (người gây lỗi) đã xảy ra va chạm với chủ xe Ford khi tham gia giao thông. Chủ xe Mercedes (đã tham gia bảo hiểm ô tô bắt buộc) nhanh chóng báo cho công ty bảo hiểm.

Sau đó, công ty bảo hiểm cùng cơ quan chức năng phối hợp giám định các thiệt hại trên xe Ford, thu thập hồ sơ có liên quan, xác định giá trị sửa chữa và tiến hành đàm phán với chủ xe Ford là 100 triệu đồng. 

Căn cứ dựa trên kết luận từ cơ quan chức năng, công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường tối đa với thiệt hại về tài sản là 100 triệu đồng. 

=> Qua đây có thể thấy, nhờ tham gia bảo hiểm ô tô bắt buộc, chủ xe Mercedes được hỗ trợ đền bù thiệt hại từ công ty bảo hiểm cho bên thứ 3 (chủ xe Ford). 

Bạn dễ dàng tìm hiểu về các loại bảo hiểm ô tô bắt buộc từ những công ty bảo hiểm hàng đầu thị trường theo nhu cầu tại EZChoice ngay bây giờ!

bảo hiểm TNDS tự nguyện tại EZChoice

Ngoài bảo hiểm TNDS bắt buộc, bạn có thể cân nhắc mua thêm bảo hiểm TNDS tự nguyện tại EZChoice để tăng thêm mức bồi thường khi chi phí tai nạn vượt quá phạm vi bồi thường của bảo hiểm TNDS bắt buộc 

Bảo hiểm ô tô có bắt buộc không?

Đây là loại bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với tất cả chủ xe ô tô khi tham gia giao thông tại Việt Nam. Khi xảy ra những rủi ro không mong muốn thì bên thứ 3 luôn chịu thiệt thòi về tinh thần, thân thể hay tài sản, bảo hiểm TNDS bắt buộc giúp đảm bảo bên thứ 3 được đền bù thỏa đáng, nhằm khắc phục các thiệt hại về tài sản, sức khỏe và thân thể. 

Khi xảy ra va chạm/tai nạn cho bên thứ ba thì công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường các khoản tiền có giới hạn cho chủ xe (người được bảo hiểm).

 • Khi xảy ra tranh chấp hay phát sinh các chi phí khác mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý khi gây tai nạn dẫn đến thiệt hại tài sản, thương thích hay thương vong cho bên thứ ba, công ty bảo hiểm cũng có trách nhiệm bồi thường. 

Ngoài việc tham gia bảo hiểm ô tô bắt buộc, bạn nên mua thêm các gói bảo hiểm khác như: bảo hiểm thân vỏ xe, bảo hiểm vật chất xe…. đây là những loại bảo hiểm không bắt buộc, nhưng góp phần giúp bạn an tâm hơn khi tham gia giao thông. 

EZChoice đã trả lời cho câu hỏi "bảo hiểm dân sự ô tô có bắt buộc không", giúp bạn hiểu rõ việc tham gia bảo hiểm ô tô bắt buộc là rất quan trọng để bảo vệ quyền lợi cho bản thân và bên thứ 3 khi tham gia giao thông khi xảy ra những tai nạn không mong muốn.

Truy cập vào EZChoice để xem các loại bảo hiểm ô tô bắt buộc mới nhất và mua ngay! 

Phạm vi và hạn mức của bảo hiểm bắt buộc

1. Phạm vi bồi thường thiệt hại

Điều 5 của Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định về phạm vi bồi thường thiệt hại đối của bảo hiểm ô tô bắt buộc đối với chủ xe ô tô: 

1. Thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản, sức khỏe và tính mạng đối với bên thứ ba do xe gây ra. 

2. Thiệt hại về sức khỏe hay tính mạng của các hành khách do xe gây ra.

2. Hạn mức bảo hiểm ô tô bắt buộc bồi thường từ 01/03/2021

Tại Khoản 1, Điều 14 của Nghị định 03/2021 đã ghi rõ:

 • "Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại."

Trong trường hợp chủ xe ô tô (người được bảo hiểm) chết, mất năng lực hành vi dân sự, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường trực tiếp cho bên bị thiệt hại hoặc người thừa kế của bên bị thiệt hại (nếu người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của bên bị thiệt hại (nếu người bị thiệt hại chưa đủ 6 tuổi hoặc mất năng lực hành vi dân sự). 

3. Hạn mức bồi thường về thân thể, tính mạng

Khoản 1, Điều 4 trong Nghị định 03/2021/NĐ-CP đã quy định: 

 • "Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150.000.000 đồng/người trong một vụ tai nạn".

Số tiền bồi thường xe xác định dựa trên từng trường hợp, thương tật hay thiệt hại tài sản, được chi trả theo thỏa thuận giữa các bên nhưng không vượt quá mức quy định - theo Điểm A, Khoản 3, Điều 14 của Nghị định 03/2021.

Tai nạn ô tô

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường thiệt hại cho bên thứ 3 do xe cơ giới gây ra là 150.000.000 đồng/người trong một vụ tai nạn

Lưu ý: Đối với những trường hợp bên thứ 3 gây ra tai nạn thì mức bảo hiểm bồi thường về sức khỏe hay tính mạng dựa trên thỏa thuận hoặc 50% mức bồi thường theo quy định nhưng không vượt quá mức 50% mức bồi thường được quy định Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 03/2021.

Hạn mức bồi thường về tài sản

Theo Điểm B, Khoản 2, Điều 4 tại Thông tư 04/2021/TT-BTC đã quy định: 

 • "Do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là một trăm (100) triệu đồng trong một vụ tai nạn.".

8 Trường hợp bảo hiểm ô tô bắt buộc không hỗ trợ bồi thường 

Điều 13 Nghị định 03/2021 đã ghi rõ 8 trường hợp công ty bảo hiểm từ chối chi trả cho chủ xe cơ giới khi gây ra thiệt hại cho bên thứ 3 như sau: 

 • Hành động cố ý gây thiệt hại của người lái xe, chủ xe cơ giới hay người bị thiệt hại;

 • Chủ xe cơ giới không thực hiện TNDS khi gây tai nạn nhưng cố ý bỏ chạy. Trường hợp chủ xe cơ giới mua bảo hiểm TNDS nhưng cố ý bỏ chạy thì vẫn được công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định; 

 • Chủ xe cơ giới quá độ tuổi hoặc chưa đủ tuổi tham gia giao thông đường bộ; chủ xe không có giấy phép lái xe, sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ/giấy phép lái xe không được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, giấy phép lái xe đã hết hạn hoặc sử dụng giấy phép lái xe giả không phù hợp với xe cơ giới theo quy định. Trường hợp chủ xe bị thu hồi giấy phép lái xe hay tước quyền sử dụng giấy phép lái xe cũng được coi là không có Giấy phép lái xe;

 • Chủ xe cơ giới gây thiệt hại gây ra các hậu quả gián tiếp liên quan đến việc sử dụng/khai thác tài sản bị thiệt hại hoặc giảm giá trị thương mại;

 • Chủ xe cơ giới gây thiệt hại về tài sản do điều khiển xe trong trạng thái không tỉnh táo vì uống rượu bia, sử dụng ma túy và các chất kích thích bị cấm; 

người đàn ông ngủ khi lái xe

Nếu chủ xe điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng không tỉnh táo, công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường

 • Thiệt hại về tài sản bị mất cắp/bị cướp trong tai nạn;

 • Thiệt hại về tài sản đặc biệt gồm: hài cốt, thi hài, tranh ảnh quý hiếm, đồ cổ, tiền, vàng, bạc, đá, quý;

 • Động đất, khủng bố, chiến tranh.

Mức phạt khi không có bảo hiểm ô tô bắt buộc

Khoản 11, Điều 21 Nghị định 123/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi từ điều 21 Nghị định số 142/2017/NĐ-CP) nêu rõ quy định về mức phạt dành cho chủ xe ô tô từ 400.000 đồng - 600.000 đồng đối với với hành vi vi phạm:

 • b) Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Giá bảo hiểm ô tô bắt buộc

Phí bảo hiểm TNDS bắt buộc được quy định theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, ban hành ngày 15/01/2021: "tùy theo từng loại xe mà mức phí bảo hiểm bắt buộc ô tô dao động từ 480.700 - 1.026.300 VNĐ".

Bạn dễ dàng chọn ngay sản phẩm bảo hiểm ô tô bắt buộc với mức phí tiết kiệm tại EZChoice. Click ngay để xem chi tiết nhé!

Thời hạn sử dụng bảo hiểm ô tô bắt buộc

Thời hạn bảo hiểm ô tô bắt buộc tối thiểu 01 năm, tương ứng với thời hạn bảo vệ môi trường và kiểm định an toàn định kỳ có thời hạn trên 1 năm.

Ngoài ra, thời hạn bảo hiểm có thể dưới 01 năm đối với một số trường hợp sau:

 • Xe cơ giới thuộc hình thức đăng ký tạm thời;

 • Xe cơ giới nước ngoài tái xuất/tạm nhập có thời hạn tham gia giao thông tại Việt Nam dưới 01 năm;

 • Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 01 năm theo quy định của pháp luật.

Nên mua bảo hiểm ô tô bắt buộc ở đâu?

EZChoice đã chia sẻ cho bạn những kiến thức hữu ích về chủ đề "xe ô tô có bắt buộc mua bảo hiểm không", chắc chắn bạn đang rất muốn mua bảo hiểm xe ô tô ngay lập tức nhưng không biết nên mua bảo hiểm ở đâu uy tín phải không? 

Trên thị trường Việt Nam có rất nhiều công ty bán bảo hiểm TNDS bắt buộc. Để đảm bảo mua bảo hiểm ô tô bắt buộc đúng quy định pháp luật, bạn nên lựa chọn các hãng bảo hiểm hàng đầu như: bảo hiểm Bảo Việt, bảo hiểm Bảo Minh, bảo hiểm PVI, bảo hiểm PTI… Hiện nay, chủ xe ô tô thể mua trực tiếp tại các địa chỉ bán bảo hiểm hoặc mua online.

Bạn có thể truy cập EZChoice để xem các sản phẩm bảo hiểm ô tô mới nhất từ các công ty lớn: Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, PTI…

Bạn có thể truy cập EZChoice để xem các sản phẩm bảo hiểm ô tô mới nhất từ các công ty lớn: Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, PTI…

Lưu ý khi mua bảo hiểm kết hợp theo nhóm

Bạn, đồng nghiệp/bạn bè/người thân có nhu cầu mua bảo hiểm TNDS bắt buộc, bạn nên mua theo nhóm để nhận được mức phí ưu đãi và nhiều điều kiện hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, khi mua bảo hiểm TNDS bắt buộc bạn cần ghi nhớ những điều sau:

 • Ưu tiên mua bảo hiểm ô tô bắt buộc của đơn vị tổng hợp liên kết trực tiếp với đại lý mua xe hoặc garage chính hãng. 

 • Tìm hiểu các địa chỉ sửa chữa xe ô tô mà công ty bảo hiểm cung cấp.

 • Cân nhắc mua gói bảo hiểm với mức khấu trừ cao (chi phí mua sẽ giảm), nhưng khi xảy ra tai nạn thì hạn mức bồi thường mà công ty bảo hiểm chi trả sẽ rất thấp, và ngược lại. 

 • Nên mua bảo hiểm ô tô bắt buộc từ những công ty lớn, có tiềm lực tài chính vững mạnh.

 • Tham khảo các chương trình ưu đãi giữa các đơn vị bảo hiểm để so sánh và đánh giá. 

Lời kết

Qua những chia sẻ cụ thể về "bảo hiểm ô tô có bắt buộc không", EZChoice hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với tài xế/chủ xe ô tô khi tham gia giao thông. 

Chỉ một vài cú nhấp chuột đơn giản trên EZChoice, bạn sẽ xem được tất cả sản phẩm bảo hiểm TNDS bắt buộc và trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm chất lượng nhất!